خانه / نمونه کار / طراحی پوستر

طراحی پوستر

پوستر آرژین

پوستر تلفیقی است از هنر گرافیک و هنر تبلیغات، هرچند که این دو در موازات و کنار هم، همواره حرکت نموده اند و مکمل یکدیگر هستند.

پوستر یک نوع طراحی گرافیکی است که جهت تبلیغات، طراحی و منتشر می شوند. در تعریف جزئی تر پوسترها برای اطلاع رسانی مطلب، رویداد یا موضوع خاصی به کار برده می شود و چون در زمان و مکان خاصی و برای مقصود خاصی در همان زمان و مکان طراحی می شود، اثر گذرا و ناماندگاریست.

مخاطبان پوسترها عامه مردم هستند و این پوسترها طیف و گستره فراوانی از جمعیت را، مخاطب قرار می دهد. پوسترها توسط المانها و تصاویر مستقیم یا غیر مستقیم ، ارتباط بصری برای انتقال مفاهیم خاص به بیننده، برقرار می کنند. حیطه طراحی پوسترها از تخیل طراح آغاز می شود و تا تصاویر ، فرم ها و رنگ و خط ها در آن ادامه می یابد. اولین پوسترها برروی چوب طراحی می شدند و تاریخ شروع و ابداع پوستر به اواخر قرن نوزده میلادی در انگلستان باز می گردد و سیر تحولات آن، در همان سالها در فرانسه جایی که ژول شره، پدر این هنر در آن زندگی میکرد، ادامه پیداکرد. پس از جنگ جهانی دوم هنر پوستر و اصولا هنر گرافیک رنگ و بوی بهتری به خود گرفت.


سفارش طراحی پوستر

» برای بزرگنمایی روی تصاویر کلیک کنید «