خانه / واریز وجه به حساب آرژین

واریز وجه به حساب آرژین

پرداخت به آرژین گرافیک

برای ایجاد پیش پرداخت و تسویه حساب پروژه میتوانید از طریق لینک زیر اقدام کنید .

» لطفا قسمت “نام پرداخت کننده” و “شماره تلفن همراه” را حتما تکمیل کنید.

» در قسمت “توضیحات” فرم پرداخت ، “عنوان پروژه” را بنویسید.

» در هر قسمت دچار مشکل شدید با بخش ” امور مالی” از طریق تیکیت پشتیبانی ارتباط برقرار کنید.


اتصال به درگاه پرداخت
.